Bestuursvergaderingen, ledenbijeenkomsten en WOP in 2018

Bestuursvergaderingen

Dinsdag 13 maart
Dinsdag 15 mei
Dinsdag 11 september
Dinsdag 13 november – wordt verplaatst naar januari 2019

Heeft u suggesties voor de agenda? Wij horen het graag via 

 

Ledenbijeenkomsten

Dinsdag 15 mei
Dinsdag 13 november

 

Wijk Overleg Platform (WOP)

Het WOP heeft haar Toekomstagenda Capelle West Op West Wonen – Werken – Welzijn (2018-2022) gepresenteerd. Hierin worden naast praktisch uitvoerbare voorstellen, ook een aantal visies geopperd waarvoor onder andere de BIZ Capelle West nodig is om deze uit te werken en uit te voeren.

Download de toekomstagenda hier als pdf.