Concept Programma Economie

Met het Programma Economie zorgen we ervoor dat Capelle goed voorbereid is voor de economie van morgen. Het Programma Economie is in concept vastgesteld door ons college. De definitieve vaststelling is gepland voor de gemeenteraadsvergadering van 15 april 2019.

Samen met stakeholders, ondernemers en andere betrokkenen is het Concept Programma Economie ontwikkeld. Hiertoe zijn we tot zes thema’s gekomen waar we ons de komende tijd gezamenlijk op gaan focussen. Bij elk van deze thema’s hoort een ambitie die we samen met alle betrokkenen in de Capelse economie gaan oppakken.

De zes thema’s:

  1. Werkgelegenheid, onderwijs en arbeidsmarkt aan elkaar verbinden.
  2. Werk en bedrijvigheid maximaal bereikbaar maken.
  3. Moderne, flexibele, duurzame en aantrekkelijke werklocaties bieden.
  4. Winkelen in, en genieten van, een levendige detailhandel en horeca.
  5. Kansen voor de vrijetijdseconomie benutten.
  6. Duurzaamheid en energietransitie stimuleren bij bedrijven.

 

Aan deze thema’s zijn acties verbonden om de gevormde ambitie zo goed mogelijk te voltooien. Deze acties zijn uitgewerkt in het Uitvoeringsprogramma. Deze acties worden opgepakt door de handen ineen te slaan met het bedrijfsleven, onderwijs, inwoners en andere stakeholders.

Het Concept Programma Economie

Graag horen we van u of u nog opmerkingen of aanvullingen heeft op het Concept Programma Economie.

 

U kunt reageren tot en met 27 maart 2019.

Uw opmerkingen of aanvullingen worden meegenomen naar de raadscommissie op 2 april 2019. Het Concept Programma Economie is digitaal in te zien door het document hier te downloaden.

Uw opmerkingen of aanvullingen kunt u doorgeven aan Kirsten van Adrichem via .