Onderzoek rioolaansluiting door gemeente

Brief van de gemeente Capelle aan den IJssel

Aan de bewoners van:

Admiraal Helfrichweg 2A, 2J, 2K, 2L, 2M, 2N, 4, 4A en 6
Kompasstraat 3 t/m 7, 9 t/m 11, 13, 22, 24, 26, 26A, 28, 30, 30B, 30C, 32A, 32B, 32C, 32D, 32E, 32F, 32G, 32H, 32J, 32K, 32L, 34, 36, 38, 40 en 42
Radarstraat 5, 7, 10, 12 en 14
Sextantstraat 51 t/m 87 oneven
Sonarstraat 8 t/m 12 even

De gemeente gaat uw rioolaansluiting onderzoeken. Op maandag en/of donderdag 24 februari komt de gemeente tussen 09.30 uur en 15.00 uur bij u langs.

Datum: 7 februari 2022
Kenmerk: 696379/696380
Behandeld door: de heer Braal
Doorkiesnummer: (010)2848728

Onderwerp: onderzoek rioolaansluiting BIZ Capelle West

Beste meneer en/of mevrouw,

Wij gaan uw rioolaansluiting onderzoeken. Op maandag 21 en/of 24 februari komen we bij u langs tussen 09.30 uur en 15.00 uur. In deze brief vertellen we u wat we tot nu toe hebben gedaan, wat we gaan onderzoeken en wat we van u vragen. 

Wat is er aan de hand?
Het is al langer bekend dat er binnen BIZ Capelle West toiletten overlopen bij hoosbuien. Uit een enquête is naar voren gekomen dat op zeker 8 adressen wateroverlast ontstaat tijdens hevige neerslag. Een zeer vervelende situatie die we graag met u willen oplossen. Allereerst hebben we het openbaar hoofdriool onderzocht. Helaas zijn bij dit onderzoek geen noemenswaardige gebreken naar voren gekomen. Daarna hebben we op bouwtekeningen gekeken naar de aanleg van de waterafvoeren. Uit die tekeningen blijkt dat bij verschillende panden de dakafvoer gekoppeld is met de afvoer van vuil water. Dit is niet goed. We leggen u uit waarom niet. 

In Capelle West, het gebied te oosten van de Poolvosweg, ligt een gescheiden rioolstelsel. Dat wil zeggen dat het vuile afvalwater van bijvoorbeeld het toilet gescheiden is van het schone afvalwater, zoals regenwater. Beide afvalstromen worden dus afgevoerd via een apart buizenstelsel. Als de leidingen goed zijn aangelegd, dan is het bijna onmogelijk dat de toiletten overlopen bij hevige neerslag. Daarnaast komen er uit dit gebied relatief veel meldingen binnen over stank en zwerfafval in het oppervlaktewater. Met al deze punten komen we tot de conclusie dat er mogelijk aansluitingen fout zijn aangelegd. Dit noemen we een foutaansluiting. Dit betekent dat de afvoer van het schone afvalwater is gekoppeld op het riool van het vuile afvalwater en andersom. Om dit zeker te weten gaan we dit onderzoeken en vastleggen waar de aansluitingen fout zijn aangelegd.

Wat gaat de gemeente precies doen?
De gemeente heeft het adviesbureau Sanitas Water opdracht gegeven om dit onderzoek te begeleiden.

  • Het onderzoek start met het lozen van een ''gecontroleerd'' grote hoeveelheid water. 
  • Mocht dit geen duidelijkheid geven, dan gebruikt Sanitas Water kleurstof. Zij doorspoelt ieder toilet, wasbak, douche of straatkolk met deze kleurstof om een beeld te krijgen waar de mogelijke fouten in de aansluitingen zitten. Deze methode met kleurstof is uiteraard onschadelijk voor onze gezondheid of het milieu.
  • Daarnaast controleren we ook de regenwaterafvoeren. Dit doen we met behulp van een hoogwerker, We brengen water aan op het dak en volgen het water via de dakafvoer. Zo zien we in welk riool het water wegspoelt. 

Wanneer start het onderzoek?
Op maandag 21 en/of donderdag 24 februari komen we bij u langs tussen 09.30 uur en 15.00 uur. De voortgang van het onderzoek is vooraf moeilijk in te schatten.. Zijn we op deze data niet langs geweest, dan maken we een nieuwe afspraak.

Wat vragen wij van u?
Wij vragen uw medewerking aan het onderzoek. Ook vragen we uw begrip voor de overlast. We doen er alles aan om overlast tot een minimum te beperken, maar voorkomen kunnen we het helaas niet. De gemeente brengt geen kosten in rekening voor het onderzoek. Houd u er wel rekening mee dat als bij u een foutaansluiting wordt geconstateerd, we met u in gesprek gaan om het op te lossen.

Heeft u vragen of opmerkingen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u contact opnemen met Martin Braal, rioolbeheerder, via 010-2848728 of . Ook kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum van de gemeente Capelle aan den IJssel via telefoonnummer 14010.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,

M. el Achrafi
afdelingshoofd Stadsbeheer

Download hier de brief van de gemeente